Hola, estoy trabajando en una empresa de industrias plàsticas. Trabajo con productos toxicos como...

11-07-2013Meneame

Hola, estoy trabajando en una empresa de industrias plàsticas. Trabajo con productos toxicos como metoxiacetato y otros productos. Tengo 60 años y me gustaria saber si podria jubilarme a los 61? Tengo cotizados 44 años en el regimen general de la seguridad social. No me pagan ningun plus de toxicidad. Gracias.

Per a l'accés a la jubilació amb les bonificacions que es preveuen per als treballadors de sectors professionals per la realització d'activitats penoses, tòxiques, perilloses o insalubres hauria de conèixer exactament la seva activitat i la de la seva empresa encara que, possiblement, per la qual cosa m'indica no es trobaria afectat. D'altra banda, a causa dels seus anys de cotització, podrà accedir a la jubilació anticipada als 61 anys d'edat si es produís una extinció del seu contracte de treball com a conseqüència  d'una situació de reestructuració empresarial que impedeixi la continuïtat de la relació laboral (acomiadament per causes objectives, expedient de regulació d'ocupació, jubilació, incapacitat o mort de l'empresari, etc) i sempre que hagi romàs com a demandant d'ocupació durant 6 mesos o bé quan compleixi els 63 anys si cessa en el treball de forma no voluntària. A més, hauria de complir la resta de requisits i al càlcul de la pensió se li aplicarien els corresponents coeficients correctors per a això li aconsello que acudeixi a una oficina de la Seguretat Social per informar-se o es posi en contacte amb aquest despatx per assessorar-li.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS