Si no pago una factura especial de un besament de aigua...

25-07-2013Meneame

Voldria sapiguer si no pago una factura especial de un besament de aigua per un problema electric del descalsificador,si em poden enbargar el comta o tallar el subministrament de aigua.moltes gracies.Esteve

De la seva pregunta podem deduir que aquesta reclamació de pagament la fa la companyia subministradora d’aigua. Si aquest fos el cas, li informem que la companyia pot tallar el subministrament per falta de pagament de factures, tot i que es tindria que mirar el seu cas concret per saber per quin concepte se li reclama. De tota manera, li informem que l’embargament d’un compte bancari en aquests casos només seria possible en execució d’una resolució judicial prèvia.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS