Un tribunal qualificador d´un concurs oposició pot fer l´acta sobre la correcció...

11-07-2013Meneame

Un Tribunal Qualificador d´un concurs oposició pot fer l´acta sobre la correcció, perfil professional d´un psicotècnic dos dies després de fer-lo els candidats?Un Tribunal del contenciós administratiu podria declarar-lo nul o anul·lable? Gràcies.

Entenem que la seva pregunta es refereix a si es poden canviar els criteris de valoració d’una prova en una oposició desprès d’haver-se realitzada aquesta prova. Es tindria que examinar per això si aquest canvi està admès o no en les bases de l’oposició i si s’ha justificat degudament. En tot cas, els Tribunals de Justícia tenen la facultat de poder controlar la validesa d’aquests actes, i declarar la seva nul·litat si fos el cas.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS