Es pot constituir una parella de fet si un encara està casat?

18-09-2013Meneame

Voldria saber si un home i una dona poden constituir parella de fet si un de ells no esta separat legalment de la seva parella. Gracies.

La unió estable de parella ve a ser una situació similar a la de casat, per tant no es possible o no s’inscriuran en el Registre d’unions estables de parella, una persona que consti casada. Per acreditar aquest extrem tant els Ajuntaments com els Notaris demanen la documentació acreditativa de no estar unit en matrimoni civil o similar amb cap altre persona, això ho acrediten amb el certificat de fe de vida i estat, es en aquest document on consta si s’està casat civilment, es per aquest motiu que no es possible constituir-se com a parella de fet si s’està unit amb una altre persona, via parella de fet, matrimoni,...

Josep PRAT RIURÓ
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS