Pot exercir un bar el dret d´admissió?

18-09-2013Meneame

Un bar ha de tindre obligatoriament el cartell on hi posa que tenen el full de reclamacions a disposició de l'usuari? A més  del cartell, han de tindre obligatoriament el full de reclamacions? Pot exercir un bar el dret d'admissió?

Segons la llei 22/2010 de 20 de juliol del codi de consum de Catalunya, s’entén per persona consumidora i usuària a la persona física o jurídica que actua en les relacions de consum en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional. Amb l’entrada en vigor del Decret 121/2013 de 26 de febrer, pel què es regulen les fulles oficials de queixa, reclamació o denúncia, tots els establiments comercials han de tenir a disposició dels consumidors i usuaris el llibre de reclamacions, a excepció de notaris i registradors, serveis públics prestats per l’administració, centres que imparteixen ensenyaments i les activitats que disposin de normativa específica en aquest àmbit. El cartell ha d’estar en un lloc ben col·locat i visible, tot informant de què tenen les fulles a disposició dels clients.

Pau VILA RUTLLANT
Advocat.
PRAT SÀBAT ADVOCATS