Quan falti la meva mare, tindrem que pagar plusvàlua?

30-10-2013Meneame

Respecte a la plusvàlua,veuran la meva mare(viuda),el meu germà i jo (tots dos casats)tenim un pis nosaltres dos tenim la part del meu pare.Quan falti la meva mare¿tindrem que pagar plusvàlua?

L’impost d’increment de valor dels immobles de naturalesa urbana, la plusvàlua, s’exigeix en cas de transmissió de finques urbanes a títol onerós o gratuït. En el seu cas, i en l’hipotètic cas que la part que té la seva mare sobre el pis es transmeti per via d’herència, la persona o persones que adquireixin aquesta part hauran de liquidar la plusvàlua, si el municipi a on radica la finca contempla aquest impost. Cal tenir present que el municipi pot preveure en determinats casos una bonificació per les transmissions per causa de mort.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS