Qui atorga la legítima?

14-11-2013Meneame

La legitima de una herencia la puede otorgar directamente la familia, un notario o por ley ha de ser otorgada por la Generalitat?.Gracias.


Intentarem aclarir el concepte de llegítima, que consisteix en una atribució que fa directament la llei a determinades persones, unides al difunt per vincles familiars, a participar en un determinat percentatge de la seva herència, que a Catalunya és la quarta part del cabdal hereditari líquid (actiu menys passiu), a repartir entre els legitimaris. L’hereu respondrà del pagament de la llegítima, que pot ser en metàl·lic o en béns de l’herència.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SABAT ADVOCATS