Es pot eludir el pagament de la legítima quan un dels fills ha abandonat els pares?

05-12-2013Meneame

Es pot eludir el pagament de la legítima quan un dels fills ha abandonat els pares i, per tant no hi té , des de fa anys, cap mena de relació, ni afectiva ni efectiva?

El Codi Civil de Catalunya estableix que el testador pot privar de la llegítima a qui tingui dret a ella, si hi ha hagut una absència manifesta i continuada de relació familiar entre el testador i el legitimari, per causa només imputable a aquest últim. Aquest desheretament s’ha de fer de manera expressa, amb designació del nom del desheretat i la causa que ho motiva. Val a dir que el desheretament pot ser impugnat pel legitimari desheretat si al·lega que no hi existia causa, dintre dels quatre anys següents a la mort del testador. També és possible deixar sense efecte el desheretament per reconciliació o perdó entre el testador i el legitimari desheretat.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS