Què passa si em jubilo un any abans del que em toca?

30-01-2014Meneame

Què passa si em jubilo un any abans del que em toca?

A la jubilació anticipada s'accedeix segons diferents supòsits, per tant, dependrà del seu cas en particular el que pugui accedir, complint els requisits, a aquest tipus de jubilació. En tot cas, els efectes comuns a tots els tipus de jubilació anticipada és la minoració de la quantia de la pensió en un %, que depèn del supòsit mitjançant al que s'accedeixi i el temps pendent fins a la jubilació ordinària a l'edat que li correspongués.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS