Com s´acorda el pagament d´un president d´escala?

27-02-2014Meneame

El pagament d´una remuneració a un President d´una Ctat. de Prop.ha de ser acordada pels veis o només seria suficient amb l´acord de la Junta? I en qualsevol cas, si hauria de constar en acta? Moltes gràcies.

Benvolgut/da, respecte a la presidència d’una comunitat de propietaris, l’article 553-16 del Codi Civil de Catalunya no estableix res sobre una possible remuneració. En canvi, l’article 553-15.5 estableix que en el cas que la secretaria i l’administració recaiguin en una única persona, l’exercici serà remunerat. No obstant això, entenem que es podria establir l’esmentada remuneració sempre i quan s’aprovés en Junta de Propietaris i, evidentment, constés en Acta.

Joel MAÑAS SERRA
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS