El nou propietari d´un pis s´ha de fer càrrec dels deutes amb la comunitat de l´anterior propietari?

27-02-2014Meneame

Bona tarda. Sóc el president d´una comunitat a la que hi ha un dels pisos que fa anys que no ens paga la quota corresponent. Ara aquest inmoble ha passat definitivament a ser propietat per embarg d´una entitat bancària i la meva pregunta és si ara aquest banc està obligat a fer efectiva alguna part d´aquest deute i si a partir d´ara i fins que venguin aquesta propietat els hi correspondrà a ells satisfer-nos las liquidacions mensuals corresponents. Moltes gràcies.


Benvolgut/da, respecte a la seva qüestió, cal tenir en compte allò establert a l’article 553-5.1 del Codi Civil de Catalunya, segons el qual els elements privatius estan afectats amb caràcter real i responen del pagament de les quantitats que deuen els titulars, i també els anteriors titulars, per raó de despeses comunes, ordinàries o extraordinàries, que corresponguin a la part vençuda de l’any en què es transmeten i de l’any natural immediatament anterior, sens perjudici de la responsabilitat de qui transmet.


Joel MAÑAS SERRA
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS