Et poden posar multes per llançar la brossa en el contenidor que no toca?

13-03-2014Meneame

Et poden posar multes per llançar la brossa en el contenidor que no toca? I si són coses com dissolvents o coses així?

Cada Ajuntament regula en les seves Ordenances Municipals la seva actuació sobre aquesta matèria i per exemple a Girona existeix el TEXT REFÓS DE L’ORDENANÇA DE GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS, en la que es regula el que vostè pregunta.

I si que es poden posar multes per llançar la brossa en el contenidor que no toca imposant-se unes sancions que van dels 125 euros als 60.000 depenent de la infracció si es lleu, greu o molt greu.


Josep PRAT RIURÓ
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS