És legal que no em comuniquin la regularització del meu salari base traient-m´ho de les «millores voluntàries»?

03-04-2014Meneame

La mateixa empresa em canvia de conveni. En comptes de pujar el sou perquè estava per sota l´establert a les taules salarials, em regularitzen el salari base traient-m’ho de les "millores voluntàries", sense informació ni comunicació prèvia. És legal? Ho puc reclamar?

En principi, l'empresa no pot modificar el conveni que des de sempre es venia aplicant en l'empresa sense acudir al procediment legalment establert, encara que, en tot cas, caldria analitzar el supòsit en concret i estudiar perquè s'ha produït el canvi en l'aplicació de la normativa convencional atès que pogués ser que: o bé no estiguessin aplicant el correspondria per l'activitat de l'empresa i el lloc de la seva ubicació o bé ha passat a aplicar un que no correspon i que s'hauria d'impugnar.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS