Quin percentatge de propietaris calen per variar l´estètica d´un edifici?

23-04-2014Meneame

Hola, bon dia : Consulta referent a la llei de Propitat Horitzontal. En un edifici que te varies plantes, els balcons de la façana principal, estan acabats amb baranes de tubs cromats i intercalat amb una jardinera d´obra.Les jardineres , pel pas del temps i cap manteniment,o s´han de arranjar, o be com diuen alguns propietaris tirarles al terra i continuar la barana..Tinguen en compta, que es façana original de l´edifici, amb quin % de quotes i propietarisd s´ha de comptar, per enderrecorles, i sin cal permis de l´Ajuntament per variar l´estica original de la façana. Gracies.

L’article 553-25 del Codi Civil de Catalunya exigeix que, per adoptar acords relatius a innovacions físiques de l’edifici que afectin a la seva configuració exterior, han de votar a favor les quatre cinquenes parts dels propietaris que representin al mateix temps les quatre cinquenes parts de les quotes de participació. Per l’abast de les obres, seria necessària llicència de l’ajuntament corresponent i comprovar que compleix amb les possibles prescripcions que pugui contenir la normativa urbanística del municipi.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS