Com puc vendre la meva part d´un terreny que està al meu nom i el d´un altre?

22-05-2014Meneame

Bon dia, tinc un terreny que esta el nom d’una persona i el meu, jo necesito els diners,i l´altra donç viu la vida, que puc fer per poguer vendre la meva part ja que aquesta en tot moment es nega ni tampoc no la vol comprar?. Gracies.

Benvolguda/t, en el seu cas, cal tenir en compte que es troba en una situació de comunitat i, d’acord allò establert a l’article 552-3 del Codi Civil de Catalunya, vostè podrà disposar lliurement del seu dret, és a dir, alienar-lo (transmetre’l) o gravar-lo, cosa diferent serà que algú vulgui adquirir-lo amb aquestes condicions. Al mateix temps, cal tenir en compte que, llevat que en l’escriptura de propietat s’establís altra cosa, el copropietari ostenta un dret de tanteig per adquirir la seva part de la finca en el cas que decidís vendre-la. Per últim, existeix la possibilitat de sol·licitar la dissolució de la comunitat, ja sigui de mutu acord amb la persona que ostenta el 50% de la propietat o, en cas de desacord, presentant la corresponent demanda de divisió de la cosa comú.

Joel Mañas Serra
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS