És l´ajuntament responsable de no tancar un establiment que no compleix la legalitat urbanística?

22-05-2014Meneame

Tinc un veí que ha construït un hotel en un parcel•la que el POUM classificava com d´habitatge i que en el PMU que va gestionar la comissió d´urbanisme de Girona li donaven llicència d´habitatge unifamiliar. L´inspector municipal li va denegar la primera ocupació ja que l´edifici construït era un hotel; 8 habitacions sense cuina, números de porta a les habitacions, caixes fortes, portes amb obertura de targeta, etc. I una terrassa construïda fora del planejament inicial. Què s´ha de fer? A qui s´ha de denunciar? Quant prescriu aquest tipus de delictes? Hi ha possibilitats que li tanquin l´establiment? És l´ajuntament responsable de tot i saber que no compleix la legalitat urbanística no fer tancar aquest establiment? Moltes gràcies!

Pel que comenta, sembla que la mateixa administració local ha apreciat l’existència d’aquesta infracció urbanística, ja que no ha donat la llicència de primera ocupació de l’immoble. En principi correspon a l’administració municipal l’exercici de la potestat de protecció de la legalitat urbanística vulnerada, que pot actuar d’ofici o en virtut de denúncia, podent acordar el cessament d’usos il·legals i la imposició de sancions. La normativa d’urbanisme estableix un termini de prescripció de sis anys per poder perseguir aquestes infraccions.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SABAT ADVOCATS