Es poden fer canvis a l´estètica de l´edifici unilateralment?

15-05-2014Meneame

Referent a l’estètica hi uniformitat de la façana principal, d´un edifici comunitari, en la terrassa, on de construcció d´origen hi ha empotrat al final de la barana, unes jardineres d´obra. Per tirar-les a terra, suprimir-les, ja que separa hi aïlla de la terrassa i la vista del veí, cal el seu permís? Moltes gracies.

En una resposta en un cas semblant, ja indicàrem que l’article 553-25 del Codi Civil de Catalunya exigeix que, per adoptar acords relatius a innovacions físiques de l’edifici que afectin a la seva configuració exterior, han de votar a favor les quatre cinquenes parts dels propietaris que representin al mateix temps les quatre cinquenes parts de les quotes de participació.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS