Llicències d´ocupació del Litoral

12-06-2014Meneame

Són públics els documents de les concessions d'ús de l'espai maritimo-terrestres concedides a un particular?
D´acord amb l´article 1.216 del Codi Civil, són documents públics els autoritzats per Notari o empleat públic competent amb les solemnitats legals. En la mesura que la concessió d´ús del domini públic marítim – terrestre correspon a l´administració (de l´Estat o de la Comunitat Autònoma), el document a on figuri aquesta concessió en concret tindria la condició de document públic.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SABAT ADVOCAT