Permisos d´obre al Litoral

12-06-2014Meneame

Es poden presentar al·legacions als permissos d'obres i instal·lacions realitzades dins d'una concessió d'ocupació de l'espai maritimo-terrestre?
Si en el procediment administratiu es preveu un tràmit d’informació pública, es podran realitzar les al·legacions oportunes en el termini previst per a les mateixes.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SABAT ADVOCATS