Registre d´autònoms

06-06-2014Meneame

Com puc saber si una persona treballa d´autonan o no ?en cas que sigui autonam es pot embargar el sou? Gracies.

Luis
L'única forma segura de conèixer en quin règim de la Seguretat Social es troba donat d'alta un treballador és a través de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Però a aquesta informació només podrà accedir en el marc d'un procediment judicial sol·licitant-ho al propi Jutjat.

??Els autònoms, en principi, no tenen un sou com a tal, tret que siguin socis i/o administradors d'una societat. Els autònoms que treballen com a persones físiques que desenvolupen una activitat facturen als seus clients.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS