Pot denunciar-se un germà penalment?

10-07-2014Meneame

Era a veure si es veritat que dos germans si n´hi ha un que de-ho molts diners altra,no es pot denuncia penalment te que ser per el civil. No el paga i a part a fet alçament de bens. Gracies.

L’art. 268 del capítol X del títol XIII del codi penal, recull que es troben exempts de responsabilitat criminal i subjectes únicament a la civil, d’entre d’altres (cònjuges, ascendents, descendents….), els germans per naturalesa o adopció pels delictes patrimonials que es causin entre sí, sempre que no hi hagi violència o intimidació.

Pau VILA RUTLLANT
Advocat
PRAT SABAT ADVOCATS