He treballat sis mesos a mitja jornada i sis mesos a jornada complerta. Tinc dret a cobrar l´atur?

28-08-2014Meneame

He treballat sis mesos a mitja jornada i sis mesos més a jornada complerta. Abans havia esgotat l´atur. Amb aquest any tinc dret a cobrar-lo? i si els últims sis mesos són a jornada complerta, l´atur serà del 70 per cent de la jornada complerta i per quatre mesos? gràcies.

El temps mínim que cal cotitzar per cobrar la prestació de desocupació són 360 dies, ja sigui a temps parcial o a temps complet, amb el que es genera el dret a percebre 120 dies de prestació. Per al càlcul de la quantia a percebre (70% de la base reguladora durant els 6 primers mesos) es prenen les bases de cotització de contingències professionals dels últims 180 dies cotitzats, per tant, si escau, els cotitzats a jornada completa.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS