Hi ha alguna llei que reguli les hores extraordinàries?

28-08-2014Meneame

Després de l´ultima reforma laboral a l´empresa on treballo es va signar un conveni on especifica que es pot demanar als treballadors la realització de 20 hores extres que seran retribuides per 20 hores de descans. La meva pregunta és si en cas de fer aquestes hores extres en dies festius o nocturnes també es canviarien per 20 hores de descans, ja que les hores nocturnes o festives es pagan a un preu més alt que les hores extres normals, i en el conveni només parla de hores extres, sense especificar si son normals, nocturnes i festives. Hi ha alguna llei que permeti poder reclamar per exemple que cada hora extra nocturna es compensi a raó de 1,25 hores de descans?

Si en el Conveni Col·lectiu no s'especifica gens, ni en el contracte individual tampoc, el temps de descans es podria fixar en el calendari laboral sempre que amb això no se sobrepassi la jornada contractada i es compleixin les restants previsions sobre ordenació del temps de treball. Ara bé, la compensació de les hores extraordinàries realitzades en dies festius per dies de descans no té especificitat alguna en la regulació general.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS