La meva mare cobra una pensió de viduïtat. Pot cobrar-ne una d´una nova parella?

27-08-2014Meneame

Hola La meva mare divorciada cobra una petita pensio de viuda de poc mes de 200euros Ara fa 18 anys q te parella que tendría q fer per cobrar de la nova parella ?Es pot? Gracies.

En primer lloc, la seva mare hauria de constituir (registrar) la nova parella de fet o contreure un nou matrimoni, la qual cosa al seu torn comportaria l'extinció de la pensió de viduïtat anterior, tret que concorrin en el beneficiari de la pensió els següents requisits:

a) Ser major de 61 anys o menor d'aquesta edat, sempre que, en aquest últim cas, tingui reconeguda també una pensió d'incapacitat permanent, en el grau d'incapacitat absoluta o gran invalidesa, o acrediti una discapacitat en un grau igual o superior al 65%.

b) Constituir la pensió o pensions de viduïtat percebudes pel pensionista la principal o única font d'ingressos, entenent-se com tal quan l'import anual de la pensió o pensions representi, com a mínim el 75% del total d'ingressos del pensionista en còmput anual. Per al còmput de l'indicat percentatge, es considerarà compresa en la quantia de la pensió el complement per mínims que, si escau, pogués correspondre.

c) Que els ingressos anuals del nou matrimoni de qualsevol naturalesa, inclosa la pensió o pensions de viduïtat, no superin dues vegades l'import, en còmput anual -amb pagues extraordinàries- del salari mínim interprofessional, vigent a cada moment.

Per tant, per donar-li una resposta adequada a la seva pregunta, caldria estudiar el cas en concret.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SABAT ADVOCATS