Pot un avi reclamar un regim de visites del seu net, en contra de la voluntat dels pares?

27-08-2014Meneame

Pot un avi reclamar un regim de visites del seu net, en contra de la voluntat dels pares?

L’any 2003 la modificació del Código Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil en matèria de relacions familiars dels net amb els seus avis va ser modificada i recull la possibilitat legal que els avis puguin tenir una relació regulada amb els seus néts, i per tant puguin reclamar als tribunals un règim de visites, fins i tot en contra de la voluntat dels pares biològics.

Pot semblar un supòsit infreqüent, i no molt habitual, però hi ha molts avis que acudeixin a la justícia per obtenir un règim de visites amb els seus néts.

Josep PRAT RIURÓ
Advocat
PRAT SABAT ADVOCATS