S´extingeix l´usdefruit d´un testament amb una nova parella?

27-08-2014Meneame

Quan una persona adquireix l´usdefruit per defunció de la parella i en el testament s´explicita que es dóna l´usdefruit a la parella mentre conservi viudetat, si es té una nova parella s´extingeix l´usdefruit del primer matrimoni? En cas afirmatiu, quins tràmits s´han de fer? Gràcies.

Per poder donar una resposta més precisa a la seva consulta es tindria que conèixer el contingut precís de la clàusula testamentària a la que es refereix, per saber el seu abast i si comprèn també el cas que refereixen. En últim extrem, la interpretació del testament correspon a l’autoritat judicial.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SABAT ADVOCATS