Herència i parelles de fet

19-09-2014Meneame

Hola, voldria saber si afectarà a l'herència dels meus fills el que el meu ex formi parella de fet. Els indicats bens són molt anteriors i ells no tenen cap fill, ja que són grans. Gràcies.

Els seus fills sempre tindran el dret a la llegítima, que en dret català és la quarta part de l’actiu hereditari (béns i drets menys deutes), a repartir entre tots els legitimaris. El seu ex-marit, a l’igual que qualsevol altre persona, pot disposar de la seva herència en qualsevol moment atorgant testament, i determinar la persona o persones que volen que heretin els seus béns.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS