En un matrimoni, de qui són els diners en régim de separaciói de bens?

04-09-2014Meneame

Sres: Un matrimoni celebrat a Barcelona i vivin sempre a Catalunya per tant, en Régim de separació de bens. La dóna rep una herencia en efectiu d´un seu germá, Aquest diners son solament de la dona ó del dos marit i muller, estan en separació de bens ? Gracies. Eduard.

Benvolgut, per respondre la seva pregunta cal tenir en compte allò establert a l’article 232-2 del Codi Civil de Catalunya, segons els qual, en el règim de separació de béns, són propis de cadascun dels cònjuges tots els que tenia com a tals quan es va celebrar el matrimoni i els que adquireixi després per qualsevol títol.

Joel MAÑAS SERRA
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS, SLP