Es poden fer obres durant el cap de setmana?

26-09-2014Meneame

Es poden fer obres el cap de setmana? El diumenge també? En cas afirmatiu, en quins horaris? Tenim un veí que es dedica a fer de paleta quan torna de la feina i els caps de setmana i molesta. Què podem fer?

Les ordenances de cada municipi estableixen els dies i els hores en que es poden realitzar aquest tipus d’activitats. Els hi recomanaríem que posin els fets en coneixement del seu Ajuntament, per comprovar si estan o no permeses, i en el seu cas, perquè prenguin les mesures necessàries al respecte.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SABAT ADVOCATS, SLP