Amb 40 anys cotitzats, quina quantia cobraria en jubilar-me?

16-10-2014Meneame

Buenas tardes mi marido tiene 57 años y 40 años cotizados (empezó en 1974) entre asalariado y autónomo actualmente este último. Paga cada mes 690 euros ¿cuánto cobraria al jubilarse? ¿se puede prejubilar?¿a qué edad?¿que porcentaje le descontarían si lo hiciera anticipadamente?. MUCHAS GRACIAS.SU CONSULTORIO ES FABULOSO . Luis

Amb la legislació actual, el càlcul de la pensió es realitza bàsicament sobre tres factors: edat, anys cotitzats i bases de cotització. Per cobrar el 100% de la base reguladora, en termes generals, s'ha d'haver complert l'edat legal de jubilació i tenir cotitzats almenys 35 anys. Per cada any que s'avanci la jubilació a l'edat ordinària, en els casos que és possible, es restarà un percentatge i per cada any cotitzat a partir dels 15 anys cotitzats, que és el mínim exigible, se sumarà un percentatge, arribant al 100% amb 35 anys cotitzats. D'altra banda, per al càlcul de la base reguladora es realitzarà la suma de les bases de cotització dels últims 25 anys –si escau- anteriors a la data de jubilació i es dividiran per 350 i al resultat obtingut se li aplicaran els percentatges corresponents.

En el cas del seu marit, es podria jubilar els 63 anys. Si continués treballant fins a aquesta edat, tindria, per tant, 46 anys cotitzats i li restarien un 1,625% per cada trimestre fins a aconseguir l'edat ordinària de jubilació. (Ex. Si es jubila als 63 anys, serien 8 trimestres que li restarien fins a aconseguir els 65 anys i per tant li restarien un 10,12%).

Aquest seria el càlcul a trets generals, si bé poden influir altres factors, pel que per donar-li una resposta adequada caldria fer un estudi detingut del seu cas i fer diferents càlculs coneixent la seva vida laboral, per la qual cosa si desitja pot posar-se en contacte amb aquest despatx perquè li informem detalladament.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS