Cuines industrials i sorolls

23-10-2014Meneame

Es pot donar una llicència d'activitat d'una cuina industrial, condicionada a utlitzar l'extractor de la cuina al 50% per evitar molèsties pels sorolls? No s'hauria d'obligar l'establiment a posar mesures per a que no molesti el soroll (apantallaments, etc) per evitar que tot i posar-ho al màxim no molesti?

Per donar una resposta precisa es tindria que examinar l’expedient administratiu, ja que, si bé la mesura que proposa sembla lògica, caldria veure quins han estat els arguments que per part de l’administració s’han fet servir per adoptar aquesta solució i no altra.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS