Un fill ha de pagar l´impost de successions en cas de la mort de l´usufructuari?

16-10-2014Meneame

en caso de muerte del usufructuario de un piso madre y el propietario es un hijo que tiene que pagar en caso de defunción de la madre.

Suposem que la seva pregunta es refereix al pagament de l’impost de successions. Sense conèixer el seu cas en concret, li responem que en general, a l’extinció de l’usdefruit per la mort de l’usufructuari, es consolida la plena propietat en la persona que fins llavors tenia la nua propietat, i es giraria liquidació per aquesta consolidació.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS