Què puc fer legalment contra el soroll provocat per la passió d´uns veïns?

23-10-2014Meneame

Hem de confessar que la seva pregunta inicialment ens va produir sorpresa, especialment pel tipus d’activitat que produeix els sorolls. Passat aquest primer moment, i analitzant-ho de manera objectiva, entenem que aquests sorolls d’origen sexual poden ser iguals de molestos en les relacions veïnals que altres activitats (posar música a un volum alt, grits en general, moure mobles, etc...), especialment si es fan a hores dedicades al descans. La llei estableix diferents nivells de protecció contra la contaminació acústica, especialment en l’àmbit domèstic, establint uns nivells de decibels a partir dels quals el soroll es considera molest.

El problema, en el cas que ens consulta, creiem que vindrà donat per la dificultat de fer un mesurament objectiu. Normalment s’exigeixen per això mesuraments amb sonòmetre. En el cas d’activitat sexual dels veïns, és de suposar que aquesta activitat no es realitza amb una regularitat exacta, per la qual cosa pot resultar difícil fer el mesurament; si demanés aquest mesurament a un organisme privat, tindria que saber amb certesa a quin dia i a quina hora es podrà fer l’anàlisi, cosa que no dependrà de vostè.

El mateix problema es tindria en el cas que es denunciés a l’organisme municipal competent, de poder aconseguir que es faci el mesurament en el moment en que es realitza l’activitat sorollosa. En el cas de l’ordenança municipal de Girona, si no és possible el mesurament per sonòmetre, es preveu que l’avaluació dels sorolls l'ha de realitzar l'inspector municipal o agent de la Policia local, atenent a criteris d'intencionalitat, continuïtat temporal, i desproporcionalitat per volum alt, de tal manera que aquests sorolls es puguin considerar com a excessius.

Tot i així, es continuaria tenint la dificultat d’aconseguir que l’inspector estigui present en el moment just en que es produeixen els sorolls. Si, tot i aquestes dificultats, es pogués determinar que el soroll que fan els seus veïns excedeix dels límits establerts, s’obriria un expedient sancionador. En qualsevol cas, sempre té la possibilitat de plantejar el problema als seus veïns, o també comentar-ho a la comunitat de propietaris. Som conscients, però, que plantejar un tema d’aquestes característiques pot ser difícil, tant per pudor com per afectar a l’àmbit íntim de les persones.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS