Denúncies sense nom

12-11-2014Meneame

He sigut agredit i la policia local i els mozzos em diuen que si no se el nom i cognom de les persones la denuncia no hirà en lloc. es nurmal això?
Sempre que s’acut a una comissaria a denunciar és indispensable facilitar la màxima informació possible de la persona a la què es vol denunciar. Si no es coneixen les dades de la persona que es vol denunciar, és important indicar on pot ser localitzada o facilitar informació de quines característiques físiques tenia.
Pau VILA RUTLLLANT
Advocat
PRAT SABAT ADVOCATS