Reclamar la liquidació

12-11-2014Meneame

Bon dia. El passat 31/07/2014 va finalitzar el meu contracte de treball en una empresa que m´ha deixat a deure les dues pagues extres de nadal i de juny, així com la liquidació de fi de contracte (import total 2.477€). L´empresa diu que no em pot pagar. Actualment estic donada d´alta en una altra empresa. Què hauria de fer per reclamar i/o poder cobrar aquest import? Moltes gràcies.

Vostè té dret a reclamar les quantitats que l’anterior empresa li deu. Per fer-ho, i abans d’acudir a la via judicial, hauria de presentar una papereta de conciliació davant els òrgans de conciliació del lloc on vostè prestés els serveis o davant dels del seu domicili, a la seva elecció.

Si la conciliació acabés sense avinença podria presentar una demanda de reclamació de quantitats davant el Jutjat Social del lloc on vostè prestés els serveis per l’anterior empresa o on aquesta tingués el seu domicili social, a la seva elecció.

Tingui present que aquesta acció prescriu al cap d’un any des de que les quantitats es van deixar d’abonar.
Josep Prat Riuró
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS