És cert que hi haurà noves ajudes al lloguer de pisos?

19-12-2014Meneame

És cert que en breu les comunitats autonomes disposaran d'una nova ajuda per al lloguer de pisos? Com es pot solicitar o tramitar aquesta ajuda?

En el marc del Plan Estatal de Fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, es preveuen una sèrie de ajudes al lloguer.

En concret, es concedirà als beneficiaris una ajuda de fins al 40% de la renda anual que pagui l'inquilí pel lloguer del seu habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge. Aquesta ajuda es concedirà per un termini de 12 mesos, prorrogables, sempre a sol·licitud del interessat, per períodes de 12 mesos, fins la finalització del Pla.

La política d'ajudes al lloguer està transferida a les comunitats autònomes. Per tant, són aquestes les que fixen les condicions i els terminis d'aquests programes d'ajudes i les que hauran de realitzar l'anunci són les pròpies conselleries autonòmiques. Les ajudes, per tant, s'han de sol·licitar en les oficines d'habitatge autonòmiques corresponents.

Josep PRAT RIURÓ
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS