És legal que li retinguin un 20% d´IRPF?

11-12-2014Meneame

El meu fill treballa en una empresa i fa hores extres, declarades i, quan cobra li descompten un 20% és legal que es quedin tant ?? resulta que treballa hores gratis amb tant de descompte , això li pot servir per la declaració de la renta que li tornin? viu amb parella, però està empadronat a casa nostre, viuen en un altre poble, pot perjudicar-li per no estar empadronat allà on viu? Moltes gràcies.

Pel que comenta, al seu fill li estarien fent una retenció als efectes de l’IRPF, el que suposa que s’està fent un descompte del sou a compte del que es pagaria de l’impost de la renda; si el que ja s’ha pagat d’aquesta manera és superior al que es tindria que haver pagat una vegada feta la declaració, es retornarà el sobrant. En quant al tema de l’empadronament a lloc diferent d’on es viu, pot tenir repercussions quan es vulguin gaudir de serveis al municipi on es resideix, com per exemple, a l’hora de matricular els fills per l’escola.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SABAT ADVOCATS