M´ha de tornar Renfe l´import del bitllet per les inundacions a les vies?

19-12-2014Meneame

Buenos dias. El otro dia fui un afectado con las inundaciones del AVE de Girona. Renfe no nos devuelve el importe del billete. Pueden de verdad hacer-lo? Por qué? Indignante. Muchas gracias.

Segons normativa interna, i tal com dictamina el Reglament del sector ferroviari, excepte supòsits de força major, l'empresa ferroviària serà responsable en els casos de cancel·lació, interrupció i retard del viatge. En aquestes circumstàncies, tindrà l'obligació d'indemnitzar al viatger.

En el seu cas, el que s’hauria de determinar és si la incidència es va deure a un supòsit de força major o si per contra el motiu principal van ser els defectes en la construcció de la infraestructura. Això no obstant, en una recent sentència, el TJUE ha dictaminat que el transportista no pot emparar-se en la força major per eludir la seva obligació de retronar el preu del bitllet, o part d’ell, inclús en supòsits de força major. Per tant la nostra opinió és que li han de tornar l’import del bitllet.

Josep PRAT RIURÓ
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS