S´ha d registrar en algun lloc un préstec entre particulars?

11-12-2014Meneame

Bon dia, Voldria saber com es pot fer un contracte de préstec entre particulars. S´ha de registrar en algun lloc? S´ha d´especificar perquè es fa el prèstec i le cuotes en les que l´altre persona les va tornant? Gràcies.

Efectivament, un préstec es pot fer entre particulars. La forma escrita en rigor no seria imprescindible, però els avantatges de fer servir aquesta forma la fan molt aconsellable, essent suficient un document privat. En el document s’hauria de fer constar la data, identitat de les parts, l’import prestat i el temps en que s’ha de retornar, i en el seu cas, l’interès pactat i la forma de liquidar-lo.

També és poden fer constar tots els pactes i estipulacions que s’hagin acordat entre les parts. Cal tenir en compte que el préstec entre particulars està subjecte a l’Impost de Transmissions Patrimonials, tot i que exempt. Per aquest motiu, s’hauria de presentar a l’Agència Tributària de Catalunya i fer la corresponent declaració encara que no es pagui res.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SABAT ADVOCATS