En una comunidad de vecinos que la presidencia es rotativa por orden de vivienda, ¿Puede el vecino al cuál le toca, negarse a cogerla aunque no viva en el piso? Joan

29-01-2015Meneame

En una comunidad de vecinos que la presidencia es rotativa por orden de vivienda, ¿Puede el vecino al cuál le toca, negarse a cogerla aunque no viva en el piso? Joan

A Catalunya és d’aplicació el capítol III del Títol V de la Llei 5/2006 de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, que regula el règim jurídic de la propietat horitzontal. En la citada normativa, s’estableix que l’exercici del càrrec de president és obligatori i gratuït, tot i que la junta de propietaris pot considerar l’al·legació de motius d’excusa fonamentats.

Joan BLANCO GINÉS
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS