Existeix algun temps de reclamació davant la sospita de sentir-se enganyat en un testament?

22-01-2015Meneame

Existe algún tiempo o plazo legal de reclamación ante la sospecha de sentirse engañado en un testamento? Gracias.

No ens queda clar el que vol dir amb que ha quedat enganyat amb un testament. Sí que li podem dir que l’acció de nul·litat de disposicions testamentàries caduca al cap de quatre anys, a comptar des de que la persona que ho pot reclamar coneix o pot conèixer raonablement la causa de nul·litat.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS