He leido que este año con la reforma fiscal, mi sueldo se vera aumentado gracias al IRPF? Como funciona.

15-01-2015Meneame

He leido que este año con la reforma fiscal, mi sueldo se vera aumentadogracias al IRPF? Como funciona.
Indicar-li que el seu sou en quantia bruta (abans de realitzar qualsevol descompte) no variarà, per tant, seguirà cobrant el mateix que l'any passat, sense perjudici que li augmenti per estar establert així en el Conveni Col·lectiu d'aplicació, pacte individual o voluntat de l'empresari. 

Pel que fa a les retencions sobre els rendiments del treball, amb la rebaixa de l'IRPF prevista per a aquest exercici i el que ve es pretén que les famílies disposin de més recursos per canalitzar-los cap a la despesa. Aquesta rebaixa es materialitzarà en dues fases, la primera en aquest any i la segona en el 2016. Amb la modificació de l'articulo 101.1 de la Llei de l'IRPF, en el 2015 el tipus mínim pansa del 24,75% al 20%, i al 19% en 2016, acompanyats d'un fort augment dels mínims familiars, de fins al 32%. Per la seva banda el tipus marginal màxim serà del 47% en 2015 i del 45% en 2016 a partir d'ingressos de 60.000 euros i els trams de l'IRPF també es redueixen de set a cinc. 

Això significa que, referint-se a l'ingrés net que rep, imagino que a través de la corresponent transferència bancària per ser el més freqüent, segurament augmenti la seva quantia atès que la deducció per IRPF serà menor.


Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS