He de pagar els Bombers si em rescaten a la muntanya?

15-01-2015Meneame

És cert que si em perdo a la muntanya i em rescaten els Bombers, haig de pagar el rescat? És això legal? Qui determina què és un rescat o què és un servei? Gràcies.

El problema de qui ha de fer front a les despeses del rescat apareix quan la persona afectada no està federada ni coberta per cap tipus d’assegurança.

Algunes Comunitats Autònomes han regulat una taxa de rescat o salvament en supòsits d’imprudència de la persona assistida amb la qual es pot traslladar el cost del mateix a aquella.

En el cas de Catalunya, existeix una taxa per rescat o salvaments en el medi natural quan han estat causats per actituds negligents. El fet imposable de la citada taxa el constitueixen, els salvaments en medi natural quan hagin estat causats per una de les tres situacions regulades normativament, que són: quan tingui lloc en zones assenyalades com a perilloses, quan les persones rescatades o salvades no duen l'equipament adequat a l'activitat, i quan la persona que sol·licita el servei ho fa sense motius objectivament justificats.