Quin és el nivell màxim de soroll d´un vehicle?

15-01-2015Meneame

Mi vecinohacemuchoruidodurante el dia. Si hago venir un tecnico municipal para medir los niveles de ruido, cual es el nivelmaximopermitido? Varia en funcion del municipio? Existe un horario para esto de los ruidos?

Les ordenances municipals reguladores de la contaminació acústica serien les que, en cada municipi, estableixen els nivells de sorolls permesos, atenent a la zona, l’activitat i les hores del dia en que es produeix. Encara que hi ha una normativa de la Generalitat, les ordenances municipals poden establir límits més restrictius. Com és lògic, els límits són més exigents en les hores nocturnes, destinades al descans, que en les diürnes.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat