Ús de fruitd´un local ¿Les reformes per poder-hollogar, l´ha de pagar la persona que te l´ús de fruit?

29-01-2015Meneame

Ús de fruitd´un local ¿Les reformes per poder-hollogar, l´ha de pagar la persona que te l´ús de fruit?

Caldria saber amb precisió en que consisteixen aquestes reformes. Sí podem indicar que les reformes que tenen el caràcter de reparacions ordinàries van a càrrec de l’usufructuari. Si suposa una adaptació del local, amb noves instal·lacions, es podria considerar com a una millora, que aniria a càrrec també de l’usufructuari, si bé amb la facultat de retirar les millores a l’acabament de l’usdefruit si es pot fer sense deteriorar l’objecte.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS