Soy usufructuaria de un piso y el propietario es mi hijo cuando yo me muera este piso constara como la legitima.

22-01-2015Meneame

soy usufructuaria de un piso y el propietario es mi hijo cuando yo me muera este piso constara como la legitima.

De la seva consulta dedueixo que tant vostè com el seu fill adquiriren els seus drets en una altra herència, ja que és el supòsit més habitual. Si vostè té un usdefruit vitalici, a la seva mort el seu fill adquirirà la totalitat de la propietat, consolidant el dret del que abans només tenia una part (la nua propietat). Com que l’usdefruit s’extingirà per la mort, no formarà part de la seva herència que només comprendria els béns i drets que existeixin desprès de la mort, i per tant, l’adquisició de l’usdefruit per part del seu fill nu propietari no es podria considerar com a una atribució en pagament de llegítima.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS