Amb una subrogación d´empreses,no avisant a un treballador en excedència voluntária, pasant tots els altres treballadors a la nova empresa.Quina sanció li pot posar el juttge a l´empresa desprès de denunciarlos?

27-02-2015Meneame

Amb una subrogación d´empreses,no avisant a un treballador en excedència voluntária, pasant tots els altres treballadors a la nova empresa.Quina sanció li pot posar el juttge a l´empresa desprès de denunciarlos?Merci.

El canvi de titularitat d'una empresa, d'un centre de treball, o d'una unitat productiva autònoma, no extingeix per si mateix la relació laboral, quedant el nou empresari subrogat en els drets i obligacions laborals i de Seguretat Social de l'anterior. La subrogació no crea només drets per a l'empresa sortint, com és la seva facultat d'extingir el seu vincle laboral amb el treballador afectat, sinó també per al propi treballador, com és el seu dret a incorporar-se a la nova adjudicatària, perquè l'objecte d'aquestes normes és protegir als treballadors per compte d'altri, cas que es produeixi la transmissió

Per tant, si durant la situació d'excedència es produeix un canvi en la titularitat de l'empresa, el nou empresari queda subrogat en les obligacions de l'anterior respecte del treballador excedent, per la qual cosa podrà exercir el dret preferent al reingrés en l'empresa.

Les obligacions de l'empresari sobre comunicació als treballadors marcades per la llei, únicament es regula respecte als representants dels treballadors, no cap a la resta.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS