Compten els estalvis en contes corrents per tenir dret a la justicia gratuïta ? Molt agraít

20-02-2015Meneame

Compten els estalvis en contes corrents per tenir dret a la justicia gratuïta ? Molt agraít

Si, és evident que tot tipus d’estalvi, serveix per determinar la capacitat econòmica de la persona per a determinar si és beneficiari o no del Dret de l’Assistència Jurídica Gratuïta.

Josep Prat Riuró
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS