Pot un banc obligar-me a contractar una assegurança de vida?

27-02-2015Meneame

Pot un banc obligar-me a tenir un seguro de vida? És legal o és un abús que sigui condició per donar-me una hipoteca o un crèdit? Si subscric el seguro de vida els primers anys perquè em donguin el crèdit, que passa si llavors l´anul·lo? Gràcies.

No existeix cap obligació de subscriure una assegurança de vida per obtenir un préstec hipotecari, sens perjudici que pugui ser convenient per evitar contingències futures. Altra cosa és que, per política comercial, les entitats bancàries les vulguin lligar a la seva concessió, el que limita les possibilitats de negociació. També pot passar que l’assegurança que ofereixi el banc sigui de la modalitat de prima única, pagant una sola prima per tota la durada de la hipoteca. Sempre seria convenient fer una comparativa de l’assegurança que ofereix el banc amb altres companyies asseguradores, per saber si les condicions són o no favorables i si compensa la seva contractació; també vostè podria oferir contractar l’assegurança amb altra companyia asseguradora. En tot cas, si té voluntat de resoldre el contracte d’assegurança de vida, sàpiga que la llei dóna el dret de resoldre’l per mitjà d’escrit dirigit a l’assegurador en un termini de trenta dies següents a la recepció de la pòlissa, sense necessitat d’indicar els motius i sense cap penalització. Si vol pot acudir al nostre despatx per assessorar-los de forma més acurada i saber-ne les conseqüències en cas de fer les coses d’una i altre manera.


Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SABAT ADVOCATS