Es pot obligar a firmar documents davant notari sota coacció? com se li pot dir al notari que estàs firmant contra la teva voluntat?

05-02-2015Meneame

Els Notaris donen fe del que es signa i la seva funció és que la persona que signa ho fa amb us de raó suficient. Es evident que signar una cosa sota coacció no està ben fet i per tant no s’ha de firmar cap document sota coacció. Les coaccions están tipificades al codi penal com a delicte o falta depenent de la gravetat dels fets

Josep PRAT RIURÓ
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS